کارگاه ریخته گری

این کارگاه با مساحت 1000 متر مربع به رشته های مهندسی متالوژی صنعتیذوب فلزات ، مکانیک ،

صنایع جوشکاری و همچنین کاردانی ریخته گری ، جوشکاریو ماشین افزار و پرسنل شرکتهای

تولید کننده فولاد ، ریخته گری ، شکل دادن فلزات(نوردی) اعم از آهنی و غیر آهنی با امکانات ذیل

خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید :

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

کوره زمینی

6

سیلندر گار CO2

2

کوره الکتریکی

7

کمپروسور هوا

3

خشکن اتوماتیک

8

انواع مدل و درجه

4

دریل ستونی N32

9

وسایل کامل ایمنی فردی

5

مخلوط کن برقی

10

جعبه های وسایل و لوازم فرم دهی

برگزاری دوره های آموزش تئوری و عملی :

کارگاه ریخته گری مقدماتی ، ریخته گری  1و 2و 3 ،

ریخته گری آلیاژهای آهنی و غیر آهنی و اصول ریخته گری جهت کلیه دانشگاهها

و موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکتها و مراکز تولیدی.
alt

 

آمار دانشجویان مرکز

تعداد دانشجویان : 133

تعداد اساتید : 32

تعداد دانشجویان جدید : 118